Question: Ahmet Apa 5 SeviyeKaçGün?

Seviye-5 Iki HaftaSürecek。

şifadiyetinasılyapılır?

Meyve VE Sebzelerle Hafif Bir BesLenmeプログラムuygulanır。 SONRABEEGÜNTAMORUÇGününolarakGeçer。 Bu BegündeSu、BitkiÇayları、Meyve Sulabe ve SebzeSuyuÇorbalarıiçilir。 ASLAKATⅡBIRŠeyTüketilmezvegünlük250KalorininÜzerineÇıkılmaz。

0 kan grubunasılbeslenmeli?

0 kan Grubu OlanKišileryüksekprothonli yiecekleri yieecekleri yiyecekleriseçmelive bol miktarda et、sebze、balıkve meyve yemelidileler。 AncakSütÜrünlerivetahêllarısınırlamalıdırlar。キロvermek ICINデニスURUNLERI、デニスyosunu、kırmızıら、brokoli、ıspanakはtüketmeleriönerilirzeytinyağıVEの

Tell us about you

Find us at the office

Lekan- Stathem street no. 87, 42588 Bujumbura, Burundi

Give us a ring

Wessley Becan
+61 215 674 565
Mon - Fri, 11:00-18:00

Say hello